Hvis du er ved at afslutte et mentorforløb, uanset om det har været et kort eller langt forløb, så gennemgå jeres mål og forventninger til mentorforløbet og evt drøfte nedenstående emner med dine hinanden:

  • Hvad har vi opnået sammen?
  • Hvordan fejrer vi det bedst?
  • Hvad vil vi gerne takke hinanden for?
  • Giv hinanden feedback – brug eksempler
  • Hvad har vi så lært, som vi kan bruge i fremtidige relationer?
  • Hvad eller hvem vil efterfølgende fylde pladsen som mentor?
  • Under hvilke omstændigheder vil vi mødes igen?

Statements fra tidligere mentorer

Fantastisk med så lille en indsats at kunne gøre så
stor en forskel. Vi gør jo ikke andet end at sidde og
lytte, det synes jeg er stort.


Lysten, videbegærligheden, motivationen og
entusiasmen, der lyser ud af min mentee har gjort
størst indtryk på mig og er et godt fundament for
enhver diskussion.

Husk, at I altid er velkomne til at skrive til os for råd og vejledning, og vi modtager meget gerne gode historier og billeder fra jer.