Hvad gør dig til en god mentee og hvordan får du mest ud af et forløb?

Din mentor bruger frivilligt sin tid til at kunne sparre med dig. Det er derfor vigtigt at du altid på forhånd sender agenda, kommer forberedt til møderne og er engageret i at få et godt udbytte af forløbet.

Hvad gør dig til en god mentee?

Den gode mentee er den som handler på actions, er proaktiv, tager teten, er altid forberedt og top motiveret. Følgende punkter er også vigtige for at blive en god mentee og få det maksimale ud af et forløb.

  • Indkalder rettidigt til møder
  • Er klar over hvilke emner og spørgsmål der søges sparing på. Det skal gerne være så konkret som muligt, men emnet kan også være i mere bred forstand
  • Følger op på eventuelle aftaler og to-do’es efter mødet
  • Fastsætte et klart mål for dette forløb
  • Løbende giver status til mentor
  • Giver evaluering til mentor efter endt forløb
  • Ikke kun tage en mentors ord for gode. Vær altid kritisk, man er selv endegyldig beslutningstager.
  • Forstår at bruge sin mentor, og dermed bruger vedkommende til akutte problemstillinger og indkalder til møder, hvis behovet opstår
  • Taknemmelig og husker at få en god afslutning

Sidst men ikke mindst, husker hyggen og at lære hinanden at kende.
Byg en relation og skab dit eget netværk.